top of page

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Szabályok, részvételi feltételek

A Nyereményjáték szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a BAU DEKOR KFT. (2142 Nagytarcsa, Felső ipari körút 5. C1. ép; baudekor.hu), (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Facebook oldalon megjelenő alábbi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

https://www.facebook.com/baudekor/photos/a.632254796907926/2625313114268741/

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.facebook.com weboldalon. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljeskörűén megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel a Játék kiírása szerinti első aktivitással (pl.: like-olás, szöveges tartalom közzététele) kezdődik.

Egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

A Játékban a BAU DEKOR KFT. (2142 Nagytarcsa, Felső ipari körút 5. C1. ép; baudekor.hu) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játék időtartama

A Játék 2022.07.30-án indul és 2022. 08. 07-én zárul, a sorsolást 2022. 08. 08-án tartjuk.

 

A Játék szabályai és leírása

Az alábbi feladatokat elvégzése szükséges a JÁTÉKOSOKNAK:

1. Írd meg kommentben, melyik partnerünk van a lakóhelyedhez legközelebb.

2. Jelöld meg a hozzászólásodban, kivel mennél el megnézni legújabb Arteo vízálló melegburkolat kollekciónkat.

3. Lájkold oldalunkat, ha még nem tetted meg és oszd meg a bejegyzést.

 

  • A nyeremény készpénzre nem váltható át.

  • Pótnyertest nem hirdetünk.

Jelentkezés a Játékra

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybevételéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása a kisorsolás után. A Játékra történő jelentkezés kizárólag, ezen feltételek együttes teljesülése esetén lesz érvényes.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a Játékos a játék pályázati feltételeit teljesítette.

 

Sorsolás

Az érvényesen pályázók közül 5 (öt) nyertes sorsolása történik meg. A sorsolás nem nyilvános. A játékosok közötti sorsolás alkalmazás segítségével történik. A sorsolás folyamatát videóban nem rögzítjük.

 

Nyeremény

A játékban résztvevők között 5 (öt) csomagot sorsolunk ki. Egy csomag tartalma: egy hőtárolós termosz és egy Baudekor mini strandlabda.

 

Nyertesek értesítése

A Nyertes nevét Facebook posztban tesszük közzé, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Szervező Facebook Messengeren veszi fel a kapcsolatot a Nyertessel.

Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 30. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyat a Bau Dekor Kft. küldi el a nyertesnek. A küldés díja a Szervezőt terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

 

Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • A Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény feladásáig.

  • A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, pontatlan adatok stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Kizárás

Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás, vagy annak megalapozott gyanúja. A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

A Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező az üzenőfalon keresztül kommunikál.

 

Egyéb rendelkezések

A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

 

Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos kijelenti, hogy a Játékhoz megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

bottom of page